Sertifikalı online eğitimler ve webinar kayıtlarından ücretsiz   faydalanabilirsin.

41 Online eğitim bulundu

Biz Bir Ekibiz

Günümüzde bireysel beceriler, iş dünyasında yaşanan sorunları aşmaya yetmiyor. Hızlanan değişimle başa çıkmak, verimliliği artırm...Daha Fazla
Eğitime Katıl

İletişim Anlayarak Başlar

İletişim Anlayarak Başlar eğitimi, iletişimin ilk şartı olan anlamayı gerçekleştirmek için gereken teknikleri öğretmeyi ve becerileri gel...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Depreme Hazırlıklı Olmak ve Deprem ile Yaşamak

Deprem, ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya nedeni ile her an yüzleşebileceğimiz bir afet. Bugüne kadar birçok acı deneyime sah...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Dijital Fotoğrafçılık

“Dijital Fotoğrafçılık Eğitimi”nde, son zamanlarda teknolojinin de hızla ilerlemesiyle çok gelişen ve klasik fotoğrafçılığı...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Problem Çözme Teknikleri

Bu eğitim; iş ve günlük yaşamımızdaki problemler karşısında, etkili ve hızlı çözümler üretmek için ne tür teknik...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi eğitiminde, bir kurum için proje yönetimi sürecinin önemi ve faydaları, proje yöneticisinde ve ekip üyel...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Keyif Veren Sunum

Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak her tür sunum için yeteneklerin geliştirilmesine, sistematik bir çalışma ile sunum sü...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Zaman Yönetimi

Bu eğitimde, enerjiyi doğru yere odaklamanın, yaşam enerjisini kontrol etmenin ve değerlere uyumlu bir hayat yaşamanın önemi, hayallerin hedeflere nası...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Yazılı İletişim Teknikleri

Bir iş gününe başladığımızda çoğunlukla günün nasıl geçtiğini anlamayız. Katılmamız gereken toplantılar, okumamız ve cevap...Daha Fazla
Eğitime Katıl

Aklın ve Duyguların İşbirliği: Duygusal Zeka

  Yirminci yüzyılın son dönemlerine kadar tanıma, anlama ve uyum yeteneğinin bilişsel zekayla mümkün olduğu sanılıyordu....Daha Fazla
Eğitime Katıl
1 2 3 4 ... 5