KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA  AYDINLATMA BİLDİRİMİ’ ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

NOTIFICATION ABOUT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA’ ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU’ na BURADAN ulaşabilirsiniz.

PERSONAL DATA PROCESSING CONFIRMATION FORM’ a BURADAN ulaşabilirsiniz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU’ na BURADAN ulaşabilirsiniz.

 DATA OWNER APPLICATION FORM ABOUT THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW NO.6698 (KVKK)’ a BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

İNTERNET SİTESİ KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

Biz Kimiz ?

Gençler hayatlarının en önemli kararlarını alırken yalnızlar ve karar almalarını sağlayacak araçlardan yoksunlar.

Gençlerin hayatlarıyla ilgili bilinçli kararlar alabilmeleri, hayatlarının hâkimi olmaları, proaktif bireyler olmaları çok ama çok önemli, çünkü dünyanın gençlere her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var. Bilinçli, duyarlı, topluma katkı yapacak, kaynakları doğru kullanacak, üreten ve insan gelişimini sağlayacak bireylere ve liderlere ihtiyaç var. İşte bunun için gençlere yatırım, aslında geri dönüşü dünyayı kurtaracak bir yatırım !

Gelecek Daha Net Gençlik Platformu, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği”nin katkılarıyla, Türkiye’deki gençlerin doğru eğitim, meslek ve hayat seçimleri yapmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve bağlantılara sahip olmaları hayalinden ortaya çıktı. Mikado Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu alt yapı ve insan kaynağı destekleri ile de her geçen gün büyüyerek kocaman bir aileye dönüştü.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği’nin kuruluş amacı sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeye hizmet ederek her türlü ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel projeyi geliştirmek, hayata geçirmektir. Toplumun gelişmesini odağına alan derneğimiz özellikle gençlere gelecek hedefleri ile destek olmak amacı ile www.gelecekdaha.net ve www.embarkproject.com platformlarında yer almaktadır. 14 Mayıs 2015 tarihinde kurulan derneğimiz halen “Talatpaşa Caddesi No:5, 34394, Levent Beşiktaş – İstanbul” merkez adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan, 14-25 yaş nüfusun %17 ve genç işsizliğinin %18 olduğu bu ülkede gençler hayatlarıyla ilgili kararları verirken ihtiyaç duydukları bilgi ve yönlendirmelere ulaşamıyorlar. Kendilerini yeterince tanımıyorlar, meslekleri ve opsiyonları bilmiyorlar. Dolayısıyla kendilerine uygun meslek ve alanları belirlemekte zorlanıyorlar. Etraflarından duyduklarıyla ve teorik bilgilerle hayatlarının en önemli kararlarını alabiliyorlar.

Diğer taraftan, aslında sorunla birebir ilişkili profesyoneller de doğru elemanları arıyorlar, şirketler yaptıkları yatırımın geri dönüşünü hesaplıyorlar. Sorunun iki tarafındaki bu paydaşlar birbirlerinden çok kopuklar. Bir araya gelmelerini sağlayan mekanizmalar çok yetersiz ve eşitsiz.

Bu arada profesyonel hayatta olup da gönüllü olarak gençlere yol göstermek isteyen çok ciddi bir potansiyel olduğunu keşfettik zaman içinde ve umduğumuzdan çok daha fazla kişi kendi isteğiyle platforma dahil oldu. Bu da bize güç verdi. İnsanlar paylaşmak ve katkı yapmak istiyorlar ama bağış yapmak dışında, zahmetli olmayacak bir format bulmak kolay değil Türkiye’de.

GDN sayesinde bu çok kolay, doğru öğrenciyle eşleştirildikten sonra bilgisayarınızın başında olmanız ve onunla sohbet etmeniz yeterli ama aslında sağladığınız bilgiler altın değerinde!

Ayrıca, paylaşmak çok değerli. Paylaştıkça sorunlar çözülüyor, eksikler gideriliyor ve mesafeler yakınlaşıyor. Gelecek Daha Net platformu da işte paylaşarak güçlenmeyi ve geleceği anlamlı kılmayı sağlıyor.

Daha fazla katkı yapmak isteyenler için de farklı gönüllülük imkânları sunuyoruz. Üniversitelere gidiyoruz, gönüllülerimizi gençlerle buluşturuyoruz, meslek videoları çekiyoruz ve sistemin gelişmesi için iki tarafın da desteğine çok ihtiyacımız var.

Yaptığımız ana şey aslında sorunun tarafları olan bu iki grubu bir araya getirmek ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak. Bunun için de teknolojiyi kullanıyoruz ve bilgiye sahip olanla bilgiye ihtiyacı olanı buluşturuyoruz.

Bunu da online ve offline rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar gibi beceri gelişimi araçlarını yaratıcı şekilde kullanarak yapıyoruz.

Türkiye’nin yaygın internet erişimini kullanarak profesyoneller ve gençler arasında zaman ve mekân sınırlarını kaldırıyoruz. Van’daki genç İstanbul’daki profesyonel ile konuşuyor.

Sorunun iki tarafındaki gençler ve profesyoneller hem sistemden faydalanıyor hem de sisteme katkı yapıyorlar, bu da bizim gittikçe büyüyen ve aidiyet duygusu oluşturan bir yapıya dönüşmemize imkân sağlıyor.

Almak bir süre sonra değersizleşiyor ama alırken vermek, ya da verirken aldığını fark etmek bağlılığı artıyor ve sistemin kendiliğinden doğal şekilde gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlıyor.
Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz ve Hangi Amaçla İşliyoruz ?

Web adresimizi ziyaret etmeniz ve internet sitemizi “web sitesi kullanıcısı” olarak kullanmanız durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) çerçevesinde hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullandığımızı ve verilerin korunmasına ilişkin hangi önlemleri aldığımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

Web sitesini ziyaretiniz sırasında serverımıza bıraktığınız adres ve bilgiler ile e-posta yoluyla ya da web sitemizde yer alan “üyelik” kanallarından paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi gönüllü, destekçi, takipçi buluşmaları için yani sizleri sizlerle buluşturmak, sizlerin sizlere katkı sunmasına aracılık etmek için ve hazırladığımız yayın ve içerikleri oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşliyoruz ?

Kişisel verilerinizi KVKK madde 5. ve 6. maddelere uygun şekilde Kişisel Verilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışı Aktarımı Var Mıdır ?

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerine uygun şekilde işliyor, web sitesi üyelerimize ve kurumsal e-posta hizmet altyapısını sağlayan yurtdışı tedarikçilerimize aktarabiliyoruz. Onun haricinde kişisel verileriniz, faaliyet alanımız gereği yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi ya da mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler Nelerdir ?

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ?

Aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu (web sitelerimiz www.gelecekdaha.net ve www.embarkproject.com adreslerinden ya da derneğimiz merkezinden temin edebilirsiniz) doldurup imzalayarak Derneğimize ücretsiz olarak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Talatpaşa Caddesi No:5, 34394, Levent, Beşiktaş – İstanbul” adresine ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca “güvenli elektronik imzanızla” imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kvkk@gelecekdaha.net e-posta adresine gönderilmesi halinde, derneğimiz başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Web sitemizde içerik ve yayınları iyileştirmek, kullanıcılara daha güncel ve faydalı içerikler üretmek amacıyla çerezler kullanılmakta ve web sitemizdeki trafik analiz edilmektedir. İnternet tarayıcınıza bağlı olarak çerezleri yapılandırma ya da devre dışı bırakma seçeneğinizin olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun için ilgili tarayıcınız hakkındaki yardıma aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies