KARİYER KOÇLUĞU eski vers

KARİYER KOÇLUĞU

ICF Türkiye ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (GDN) iş birliği ile “Kariyer Koçluğu Projesi” yeni dönemi başlıyor.

Proje kapsamında, ICF Sertifikalı Koçlar, online olarak gençlere “Kariyer Koçluğu” hizmeti sağlıyorlar. Gençlerin; kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları, hedeflerini belirlemeleri ve hedeflerini başarma potansiyellerinin farkına varmaları için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Proje başladığından beri 72 gence toplam 352 saat koçluk desteği sağlanmıştır.

Koçluk görüşmeleri her bir genç ile online olarak toplam 4’er seans şeklinde yapılacak olup görüşmeler bir veya iki haftada bir, 1 saat olarak gerçekleştirilecektir. Proje, 2 farklı dönem (Ocak 2022 ve Nisan 2022) olacak şekilde yürütülecektir. Başvuru yapan gençlerin, başvuru yaptıkları dönemde kariyer koçluğuna haftada 1 saat zaman ayırmaları beklenmektedir. Kariyer koçluğu projesine 15-29 yaş arası gençler başvurabilir.

Koçluk; kişinin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesiyle birlikte, kendisini zorlayan konulara ve elindeki fırsatlara; doğru sorularla, farklı bakış açısı kazanmasını hedefleyen bir disiplindir. Koçluk görüşmeleri; kişinin kendi hedeflerini, vizyonunu oluşturmasını ve bunlara odaklanmasını sağlamaktadır.

Koçluk; koçun kendi iş tecrübeleriyle tavsiyeler verdiği, staj/iş yönlendirmeleri yaptığı bir danışmanlık hizmeti değildir. Kariyer koçluğu, bir eğitim değildir. Proje kapsamında bir eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Koçluk görüşmeleri meslek odağında olmadığı için koçun ve gencin benzeri mesleklerden olması gerekmemektedir.

Koçluk görüşmelerinin içeriğinde şu başlıklar yer almaktadır;
 • Kariyer vizyonu oluşturulması,
 • Değerlerin keşfedilmesi,
 • Bilgi, beceri ve yetenekleri ortaya koyulması,
 • Güçlü yönlerin ve geliştirilmesi gereken yönlerin belirlenmesi,
 • Motive edici etkenlerin fark edilmesi,
 • Vizyona ulaşmak adına potansiyel kaynakların keşfedilmesi,
 • Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlemesi.
Daha önce Kariyer Koçluğu desteği alan gençlerden gelen geri bildirimlerden bazıları aşağıda yer almaktadır;
 • “Kendimi tanıyarak, önceliklerimi ve hedeflerimi doğru belirlemeye başladım. Sonrasında bunları yapmak için doğru bir kariyer planı oluşturmayı bu yolda eksik yönlerim ile mücadele edebilmeyi öğrendim.”
 • “İnsan ilişkilerinde doğru iletişim kurmayı hayatımda uygulamaya başladım. Zamanımı doğru yönetme becerisi kazandım.”
 • “Koçluk sürecinin bana en büyük katkısı; kendimi tanımam, kişisel özelliklerimi keşfetmem ve eksik yanlarımı nasıl düzeltmem gerektiğini kendi içimde bulmam oldu. Hedeflerim doğrultusunda harekete geçmeyi öğrendim.”
 • “Koçluk görüşmelerinin bir ‘yol gösterici’den ziyade bir ‘rehber’ formatında olması, aslında başarmak istediklerim için kendi içime dönebileceğimi hissettirdi.”
Kariyer Koçluğu Projesi hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kariyer Koçluğu 2022 Başvuruları Başlamıştır. Başvuru sekmesinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 OCAK 2022

Proje kapsamında, ICF Sertifikalı Koçlar, online olarak gençlere “Kariyer Koçluğu” hizmeti sağlıyorlar. Gençlerin; kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları, hedeflerini belirlemeleri ve hedeflerini başarma potansiyellerinin farkına varmaları için bu projeyi 2017 yılında beri gerçekleştiriyoruz. Proje başladığından beri 63 gence toplam 372 saat koçluk desteği sağlanmıştır. 2021-2021 döneminde de proje devam edecektir.

Koçluk; kişinin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesiyle birlikte, kendisini zorlayan konulara ve elindeki fırsatlara; doğru sorularla, farklı bakış açısı kazanmasını hedefleyen bir disiplindir. Koçluk görüşmeleri; kişinin kendi hedeflerini, vizyonunu oluşturmasını ve bunlara odaklanmasını sağlamaktadır.

Koçluk; koçun kendi iş tecrübeleriyle tavsiyeler verdiği, staj/iş yönlendirmeleri yaptığı bir danışmanlık hizmeti değildir. Kariyer koçluğu, bir eğitim değildir. Proje kapsamında bir eğitim gerçekleştirilmeyecektir. Koçluk görüşmeleri meslek odağında olmadığı için koçun ve gencin benzeri mesleklerden olması gerekmemektedir.
Kariyer Koçluğu görüşmelerinin içeriğinde şu başlıklar yer almaktadır;
 • Kariyer vizyonu oluşturulması,
 • Değerlerin keşfedilmesi,
 • Bilgi, beceri ve yetenekleri ortaya koyulması,
 • Güçlü yönlerin ve geliştirilmesi gereken yönlerin belirlenmesi,
 • Motive edici etkenlerin fark edilmesi,
 • Vizyona ulaşmak adına potansiyel kaynakların keşfedilmesi,
 • Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlemesi.

Kariyer Koçluğu projesi 4 seneyi tamamladı. 4 senede toplam 63 gence toplam 372 saat koçluk desteği sağlanmıştır. Görüşmeler sonrasında gençlere yönelik değerlendirme anketleri yapılmaktadır.

Anket sonuçlarına göre;

 • Gençlerin tamamı koçluk sürecinden sonra koyduğu hedeflere ulaşabildiğini belirtmiş.
 • Gençlerin tamamı koçluk nedeniyle sonuçlara daha kolay ulaştığını belirtmiş
 • Gençlerin tamamı koçluk ile her zaman kullanacağı beceriler edinmiş.
 • Gençlerin %83’ünün problem çözme becerisi gelişmiş.
 • Gençlerin tamamının koçuyla arasında güven ilişkisi oluşmuş.
 • Gençlerin tamamı koçunun kendisini cesaretlendirdiği düşünüyor.
 • Gençlerin tamamı koçu tarafından kendisi için önemli konulara odaklanmasının sağlandığını belirtti.
 • Koçluk süreci gençlerin tamamı için bir kazanç olmuş.
 • Gençlerin tamamı koçluk sayesinde güçlü yönlerinin farkına varmış.
 • Gençlerin tamamı koçluk görüşmesini bir şans olarak görüyor.
 • Koçluk çalışması tüm katılan gençlerin hayatına değer katmış.
 • Gençlerin tamamının kendine olan güveni artmış.
 • Gençlerin tamamı koçluk görüşmesini diğer gençlere tavsiye ediyor.

Gençler özgüven, diğer insanların eleştirilerine takılmama, kendilerine olan güvenleri, zorluklar ve eksik yönleriyle başa çıkma konularında kendilerinde değişim olduğunu açıkça belirtmişti.

Gençlerin en büyük kazanımı özgüvenlerinin sağlanması olmuştur.

Gençlerin koçluk süreci sonrasında daha önceye göre farklı yapabildiği şeyler aslında onlarda bir beceri haline gelmiş. Kişisel gelişimleri gözleri görülür şekilde artmış ve yeni beceriler, yetkinlikler edinmişler.

Karar vermeden çok zorlanan bir gencimiz çok kolay ve kendine güvenerek karar verebilme becerisi edinmiştir. Başka bir gencimiz kendini suçlamayı ve kendine kızmayı bırakarak, özgüvenini arttırmış. Diğer bir gencimiz hedeflerine ulaşma konusunda daha sağlam adımlar atabilmeye koçluk süreciyle başlamış.

 

Gençler böyle koçluk sürecine dahil oldukları için kendilerini çok şanslı hissediyorlar ve çok mutlular. Sürecin tamamı fazlasıyla verimli geçmiştir. Gençler 6 olan görüşme sayısını yeterli bulmakla birlikte sürecin hiç bitmemesinin ve sürekli koçuyla görüşebilme fırsatı sağlamayı istediğini belirtmiştir. Bu da gençlere bu sürecin ne kadar yarar sağladığını, ne kadar güçlendirdiği göstermektedir.

PROGRAM YORUMLARI
Testimonial_1

“Kendimi tanıyarak, önceliklerimi ve hedeflerimi doğru belirlemeye başladım. Sonrasında bunları yapmak için doğru bir kariyer planı oluşturmayı bu yolda eksik yönlerim ile mücadele edebilmeyi öğrendim.”

Testimonial_2

“İnsan ilişkilerinde doğru iletişim kurmayı hayatımda uygulamaya başladım. Zamanımı doğru yönetme becerisi kazandım.”

Testimonial_3

“Koçluk sürecinin bana en büyük katkısı; kendimi tanımam, kişisel özelliklerimi keşfetmem ve eksik yanlarımı nasıl düzeltmem gerektiğini kendi içimde bulmam oldu. Hedeflerim doğrultusunda harekete geçmeyi öğrendim.”

Testimonial_4

“Koçluk görüşmelerinin bir ‘yol gösterici’den ziyade bir ‘rehber’ formatında olması, aslında başarmak istediklerim için kendi içime dönebileceğimi hissettirdi.”