Resmi Belgeler

YILLIK MALİ TABLOLAR

2021 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2019 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2017 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı Mali Tablolarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bağışçı Hakları Beyannamesİ

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları

1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

3. Güncel finansal bilgilere erişim,

4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

5. Uygun bir teşekkür edilmesi,

6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

İmzacısı olduğumuz Bağışçı Hakları Beyannamesine buradan ulaşabiliriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Tüzüğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

Belgelere BURADAN ulaşabilirsiniz.